Thẻ: Tết

Những bài viết về ngày tết ở Việt Nam

Chùa Style

Tiểu: Bẩm thầy năm nay chùa mình đầu tư sắm một chiếc POS nhéSư thầy: Để làm gì 🤨 tốn kémTiểu: Dạ để các thí chủ đầu năm đi …