Thẻ: Tâm tư

Đôi dòng tâm tư mỗi ngày của VSPT

AI

Người người nói về AI nhà nhà nói về AI, nên hắn cũng mạnh dạn viết lách văn vẻ tí chút về AI. AI là một công cụ hỗ …